Meld je aan voor het ontwikkelteam Leerdoeldenken

De inschrijving voor het ontwikkelteam Leerdoeldenken is open! In ongeveer vier maanden gaat een ontwikkelteam van maximaal zeven vo-leraren aan de slag om te kijken hoe het spel Connect effectief ingezet kan worden, om zo scholen te ondersteunen bij leerdoelgericht onderwijs. Daarnaast wordt gewerkt aan het opleveren van een concreet product zodat leraren beter aan de slag kunnen met dit spel. Het doel is inzicht te krijgen in de raakvlakken en overlap tussen verschillende vakken en daarmee de samenwerking tussen vakken in de bovenbouw eenvoudiger te maken.

Meld je aan.

Concrete vraag

Leerdoeldenken biedt docenten de mogelijkheid om het onderwijs meer zelf in te richten en aan te passen aan de behoeften van leerlingen, raakvlakken met andere vakken te vinden en daarmee samenhangend onderwijs te bieden. Hoe pakken we dit aan? In het ontwikkelteam gaan we aan de slag met de vraag hoe het spel Connect effectief ingezet kan worden.

We onderzoeken hoe dit spel effectief ingezet kan worden om scholen te ondersteunen bij leerdoelgericht onderwijs. Connect biedt docenten een methodiek om met elkaar in gesprek te gaan over de eindtermen van de verschillende vakken en over de overlap. Daarnaast kan het ontwikkelteam ook werken aan de oplevering van een concreet product dat bijdraagt aan het leerdoelgericht onderwijs.

Wat is een ontwikkelteam? 

Een ontwikkelteam bestaat uit 5 tot 7 vo-leraren  met maximaal twee leraren van één school. Het ontwikkelteam gaat aan de slag met een specifiek thema. Er worden doelgroepen bevraagd over dit thema en er wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Het ontwikkelteam levert een concreet product op dat de leraren daadwerkelijk op hun eigen school gaan gebruiken en dat van meerwaarde is voor de sector.

Wat is de planning en tijdspad? 

De looptijd van een ontwikkelteam is vier maanden. We verwachten dat een deelnemer  gemiddeld een dagdeel per week  besteedt aan het ontwikkelteam.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Startbijeenkomst: week 40 (30 september – 6 oktober)
  • Tweede bijeenkomst: week 44 (28 oktober – 3 november)
  • Derde bijeenkomst: week 45 (4 november – 10 november)
  • Vierde bijeenkomst: week 48 (25 november – 1 november)
  • Afsluitende bijeenkomst: week 4 (20 – 26 januari 2020)

De precieze data worden door de deelnemers van het ontwikkelteam bepaald. Mogelijk wordt er nog een extra bijeenkomst gepland tussen de vierde en afsluitende bijeenkomst, afhankelijk van het proces. Eind januari 2020 levert het ontwikkelteam een concreet product op.  De opbrengst uit het ontwikkelteam wordt toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de hele vo-sector via de website van Voortgezet Leren.

Welke ondersteuning krijgt een ontwikkelteam? 

  • Elk ontwikkelteam wordt ondersteund door twee procesbegeleiders   vanuit het programma Voortgezet Leren.  Deze ondersteunt het ontwikkelteam in  de methodiek, de bijeenkomsten, etc.
  • Het ontwikkelteam krijgt toegang tot de aanwezige contacten van Schoolinfo en de VO-raad,  zoals Kennisnet en SLO.  Naast inhoudelijke expertise kan het ontwikkelteam gebruik maken van het netwerk van de scholen die deelnemen aan het programma Voortgezet Leren. Bij het inschakelen van deze expertise ondersteunt de procesbegeleider van het programma Voortgezet Leren.

Meld je hier aan.

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.