Onderzoek

Evidence-informed innoveren

Binnen het programma Voortgezet Leren is onderzoek een belangrijke pijler. Wij helpen scholen die evidence-informed aan de slag willen met hun onderwijsontwikkeling door uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek te delen. We bieden ze handvatten om zelf onderzoek te doen op scholen en delen ervaringen en inzichten over onderzoek uit de praktijk. Verder willen we ook de verkregen ervaringen en inzichten uit de praktijk evalueren. Hierdoor krijgen scholen beter inzicht in resultaten van hun innovaties en mogelijke vervolgstappen. Daarnaast draagt dit bij aan meer kennis over onderwijsvernieuwing voor de gehele sector.   

Gebruik inzichten uit onderzoek

Scholen die aan de slag gaan met veranderingen in de school/les kunnen gebruik maken van verschillende inzichten uit (onderwijs)onderzoek. Gebruik deze inzichten om onderbouwde keuzes te maken, voorafgaand of tijdens de uitvoering van veranderingen op school.

Zelf aan de slag met onderzoek

We hebben een groot aantal instrumenten verzameld waar je als school zelf mee aan de slag kan, zowel in de klas als in je schoolorganisatie. Gebruik deze instrumenten om je onderwijs- of organisatieontwikkeling in kaart te brengen, bijvoorbeeld door een start- en eindmeting te doen.

Wat bedoelen wij met evidence-informed innoveren?

We stimuleren scholen om onderbouwde keuzes te maken door keuzes voor trajecten te baseren op informatie, onderzoek en ervaringen van anderen. Daarnaast ondersteunen wij scholen bij het inzicht krijgen in de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van onderzoeksinstrumenten. Bedenk hierbij dat onderzoek niet alleen groot en officieel ('wetenschappelijk verantwoord') hoeft te zijn, maar juist ook zichtbaar is in de kleinere - minder formele - evaluatiemomenten in een school.

In het plaatje hieronder is weergegeven hoe een school in elke fase van zijn ontwikkeling (inzichten uit) onderzoek en onderzoeksinstrumenten kan inzetten. Evidence-informed ontwikkelen helpt de school niet alleen bij het innoveren van het onderwijs, maar stimuleert ook de onderzoekende houding op de school.

Een professionele, lerende cultuur in scholen helpt de benutting van kennis. Een open cultuur waarin iedereen in de school met en van elkaar leert en vanuit een duidelijk visie samenwerkt aan onderwijsverbetering.

 

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.