Leergang Strategisch HRM

Datum: 05 sep
Tijd: 09:00 - 16:45
Locatie: Eenhoorn meeting center, Amersfoort

Op 5 september 2019 start een nieuwe leergang SHRM. Inmiddels de zevende editie van deze succesvolle leergang onder regie van prof. dr. Peter Leisink van de Universiteit Utrecht. Doel van deze leergang is de deelnemers te versterken in de eigen rol en in de onderlinge samenwerking met als opbrengst een professionele schoolorganisatie en beter onderwijs. Concreet gaat het om professionalisering op het gebied van de ontwikkeling van passend strategisch personeelsbeleid en de toepassing ervan door leidinggevenden, gericht op de inzet van bekwaam en gemotiveerd personeel dat professionele ruimte heeft en gebruikt ten dienste van goed onderwijs en voortdurende onderwijsontwikkeling.

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Als schoolleider en/of bestuurder kun je hieraan een essentiële bijdrage leveren.

Om leiding te geven aan het proces van professionalisering en kwaliteitsverbetering richten veel schoolleiders zich op afstemming van hun strategisch personeelsbeleid (Human Resource Management/ HRM) op het onderwijskundig leiderschap en de doelen van hun school. Dit maakt onderdeel uit van integraal schoolbeleid, vanuit de visie van de school op goed onderwijs en goed werkgeverschap. Goed HRM-beleid start daarmee vanuit de doelen die de school nastreeft en richt zich op het ondersteunen van het professionele gedrag van teamleiders, leraren en ondersteunend personeel dat nodig is om die doelen te bereiken. De leergang Strategisch HRM behandelt de uitgangspunten van goed HRM-beleid, past ze toe op de praktijk van het voortgezet onderwijs en besteedt aandacht aan de rol van verschillende betrokkenen.

Over deze leergang

Deze leergang is destijds ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-Academie en kent zijn vervolg in het programma Voortgezet Leren.  De zes voorgaande edities van de leergang zijn verzorgd in opdracht van de VO-Academie. Deze leergang zal daarom in nauwe samenwerking met de VO-Academie worden georganiseerd. De inhoud van de leergang is getoetst bij een grote groep schoolleiders en bestuurders, en bovendien blijvend doorontwikkeld, zodat deze aansluit bij de (actuele) vraag van de sector en een kwaliteitsslag op HRM-gebied mogelijk maakt. De leergang wordt door de deelnemers als zeer goed beoordeeld.

Voor wie?

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor bestuurders en schoolleiders (leden College van Bestuur/directie; rector; directeur-bestuurder; locatiedirecteur; afdelingsleiders), die (onder meer) eindverantwoordelijk zijn voor het HRM-beleid in hun organisatie en de implementatie ervan.

Inschrijving is alleen mogelijk met een team (in principe max. 3 deelnemers per organisatie), bijvoorbeeld lid College van Bestuur en 2 rectoren; of directeur-bestuurder en 2 locatiedirecteuren; of rector, sectordirecteur/afdelingsleider havo/vwo bovenbouw en HRM-manager.

Data en tijden

  • Donderdag 5 september 2019 – 09:00 tot 16:45 uur
  • Donderdag 10 oktober 2019 – 09:00 tot 17:15 uur
  • Vrijdag 11 oktober 2019 – 09:00 tot 16:30 uur
  • Donderdag 28 november 2019 – 09:00 tot 17:30 uur
  • Vrijdag 29 november 2019 – 09.00 tot 17:00 uur met aansluitend een hapje en een drankje.

Kosten

De kosten bedragen € 3.500,00 (excl. BTW) per deelnemer. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, inclusief literatuur, koffie/thee/lunch. Niet inbegrepen: hotelovernachtingen (optioneel tijdens de aaneengesloten dagen). Geef van tevoren aan of je van de hotelovernachtingen gebruik wil maken.

Aanmelden

Toelating vindt plaats op volgorde van inschrijving én op basis van een telefonische intake. Heb je vragen over deelname vanuit jouw school, dan kun  je per e-mail contact opnemen met Eline Daling van de VO-raad.

Inschrijven

Meld je aan

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.