NIEUWE ONTWIKKELTEAMS VAN START

Datum: 03 feb
Tijd: Zie planning en data
Locatie: IN OVERLEG
Doelgroep: Leraren

De inschrijving voor de ontwikkelteams is open! In 2020 gaan we in februari van start met drie nieuwe ontwikkelteams.

Ben jij als vo-docent bezig met het thema ‘Leren leren’,‘Effectief samenwerken en projectmatig werken aan onderwijsontwikkeling’ of ‘Draagvlak voor onderwijsontwikkeling creëren’ en heb je interesse om één specifiek thema uit te diepen en hiervoor een product te ontwerpen en te ontwikkelen? Vanuit Voortgezet Leren gaan we samen met leraren aan de slag met het uitwerken van een aantal vraagstukken rondom drie thema’s in zogenaamde ontwikkelteams. Meld je aan.

Wat is een ontwikkelteam?

Een ontwikkelteam bestaat uit 5 tot 7 vo-leraren met maximaal twee leraren van één school. Het ontwikkelteam gaat aan de slag met één specifiek thema. Er worden doelgroepen bevraagd over dit thema en er wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Het ontwikkelteam levert een concreet product op dat de leraren daadwerkelijk op hun eigen school gaan gebruiken en dat van meerwaarde is voor de sector.

Het eindproduct kan bijvoorbeeld een procesbeschrijving, module, workshop, serie lesvoorbeelden, rubric of onderzoek zijn. Kijk hier voor eerdere voorbeelden.

HET PROGRAMMA

Thema’s en vragen

We gaan van start met nieuwe ontwikkelteams. In een ontwikkelteam ga je aan de slag met één van de onderstaande thema’s:

Thema ‘Effectief samenwerken en projectmatig werken aan onderwijsontwikkeling’

Schoolontwikkeling is niet van één iemand in de school. Schoolontwikkeling doe je samen. Hoe pak je dit effectief aan, wie betrek je en hoe maak je daarbij gebruik van projectmatig werken? Heb je hier ervaring mee of ideeën bij, meld je dan aan voor het ontwikkelteam ‘Effectief samenwerken en projectmatig werken aan onderwijsontwikkeling’.

Thema ‘Leren leren’

De leerling meer eigenaar maken van zijn leerproces, dat is waar veel scholen mee bezig zijn. En wat vraagt dat van het leerproces van leerlingen en hoe kun je hen dat leren? Heb je hier ervaring mee of ideeën bij, meld je dan aan voor het ontwikkelteam ‘Leren leren’.

Thema ‘Draagvlak voor onderwijsontwikkeling creëren’

Voor een succesvolle verandering is draagvlak nodig. Veel scholen worstelen juist met het creëren van draagvlak. Hoe doe je dit en kom je vervolgens tot actie? Heb je hier ervaring mee of ideeën bij, meld je dan aan voor het ontwikkelteam ‘Draagvlak voor onderwijsontwikkeling creëren’.

PLANNING EN DATA

De looptijd van een ontwikkelteam is vijf maanden. De precieze data van de bijeenkomsten worden in samenwerking met de deelnemers van het ontwikkelteam bepaald. Mogelijk wordt er nog een extra bijeenkomst gepland tussen de vierde en afsluitende bijeenkomst, afhankelijk van het proces. Vóór de zomervakantie levert het ontwikkelteam een concreet product op. De opbrengst uit het ontwikkelteam wordt toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de hele vo-sector via de website van Voortgezet Leren. We verwachten dat een deelnemer  gemiddeld vier uur per week  besteedt aan het ontwikkelteam.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Startbijeenkomst: week 6 (3 februari – 7 februari)
  • Tweede bijeenkomst: week 11 (9 maart – 13 maart)
  • Derde bijeenkomst: week 14 (30 maart – 3 april)
  • Vierde bijeenkomst: week 20 (11 mei – 15 mei)
  • Afsluitende bijeenkomst: week 25 (15 juni – 19 juni)

ONDERSTEUNING

Elk ontwikkelteam wordt ondersteund door twee procesbegeleiders  vanuit het programma Voortgezet Leren. Deze ondersteunt het ontwikkelteam in de methodiek, de bijeenkomsten, etc. Het ontwikkelteam krijgt toegang tot de aanwezige contacten van het programma, zoals Kennisnet en SLO. Naast inhoudelijke expertise kan het ontwikkelteam gebruikmaken van het netwerk van de scholen die deelnemen aan het programma.

Lees hier meer informatie over het ontwikkelteam en de aanpak.

DE OPBRENGSTEN

Je draagt bij aan producten die je collega-leraren kunnen gebruiken, leert werken met Design Thinking en bouwt een mooi netwerk op met scholen die werken aan gelijksoortige thema’s.

AANMELDEN

Meld je vóór 17 januari aan voor één van de ontwikkelteams. Aanmelden voor een ontwikkelteam kan hier vanaf 19 november 2019. Let op: vol = vol dus wees er snel bij.  De invulling van de werkgroepen maken we ná 15 december bekend.  Je kan je voor maximaal één werkgroep inschrijven (maximaal twee docenten van een school).

VRAGEN?

Heb je vragen over de ontwikkelteams? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-232 48 80.

GEÏNTERESSEERD?

Meld je aan

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.